Hlavní obsah

versichern

Vyskytuje se v

Unfall: gegen Unfall Versichert seinbýt pojištěný proti nehodě

ubezpečit: den Partner seiner Treue versichernubezpečit partnera o své věrnosti

ujistit: Ich kann Sie dessen versichern.O tom vás mohu ujistit.

versichern: j-n seiner Freundschaft versichernujišťovat koho o svém přátelství