Hlavní obsah

bekräftigen

Sloveso

  • etw. Akk mit etw., durch etw. potvrdit, stvrdit co čím slib přísahou ap.

Vyskytuje se v

potvrdit: das Urteil bekräftigenpotvrdit rozsudek

stvrdit: einen Vertrag mit einem Eid bekräftigenstvrdit smlouvu přísahou