Hlavní obsah

beglaubigen

Sloveso

  1. ověřit úředně, potvrdit, stvrdit osvědčení ap.eine Urkunde notariell beglaubigen lassennechat dokument notářsky ověřit
  2. akreditovat diplomata ap.

Vyskytuje se v

amtlich: die Geburtsurkunde amtlich beglaubigen lassennechat rodný list úředně ověřit

notariell: die Geburtsurkunde notariell beglaubigen lassennechat notářsky ověřit rodný list

úředně: nechat úředně ověřit coetw. amtlich beglaubigen lassen