Hlavní obsah

tvrdý

Přídavné jméno

  1. (neohebný, pevný) hart, Hart-tvrdé masozähes Fleischvejce natvrdohart gekochte Eierekon. tvrdá měnadie Hartwährung
  2. (ostrý, výrazný) hart
  3. (obtížný, těžký) hart
  4. (odolávající vlivům) festtvrdý spánekein fester Schlaf

Vyskytuje se v

dřevo: das Hartholz/Weichholztvrdé/měkké dřevo

jer: hartes/weiches Zeichentvrdý/měkký jer

kdo: Wer das behauptet, lügt.Ten, kdo to tvrdí, lže.

zlý: Böse Zungen behaupten...Zlé jazyky tvrdí...

palice: einen harten Schädel habenmít tvrdou palici

rozlousknout: eine (harte) Nuss knackenrozlousknout (tvrdý) oříšek

Währung: eine harte Währungtvrdá měna

Schale: Die Mandel hat eine harte Schale.Mandle má tvrdou skořápku.

wer: Wer das behauptet, lügt.Kdo to tvrdí, lže.

Zunge: Böse Zungen behaupten, dass...Zlí jazykové tvrdí, že...

tvrdý: die Hartwährungekon. tvrdá měna