Hlavní obsah

früher

Vyskytuje se v

Frühe: in aller Frühebrzy zrána, za úsvitu

spät: von früh bis spätod rána do večera

spät: früher oder späterdříve či později

Jugend: in früher Jugendv útlém mládí

morgen: morgen frühčasně z rána

Abend: am frühen/späten Abendbrzy/pozdě večer

einbrechen: Der Winter brach einen Monat früher ein.Zima přišla o měsíc dříve.

früh: von früh auf(brzy) od rána, od časného rána

früh: in frühester Kindheitv nejútlejším dětství

früh: um vier Uhr früh aufstehenvstávat ve čtyři ráno

schlafen: früh schlafen gehenjít brzy spát

Sünde: die Sünden der früheren Regierunghříchy minulé vlády

womöglich: Komm womöglich früher.Přijď pokud možno dřív.

ráno: brzy ránofrüh am Morgen

ráno: od rána do večeravon früh bis spät

večer: od rána do večeravon früh bis spät, vom Morgen bis zum Abend

bližší: vyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchen

brzy: vstát brzy ránofrüh am Morgen aufstehen

brzy: jít brzy do postelefrüh ins Bett gehen

časně: časně vstávatfrüh aufstehen

časný: v časných ranních hodináchin den frühen Morgenstunden

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

dřív: o hodinu dříveine Stunde früher

dřív: Dřív tu bylo víc lidí.Früher gab es hier mehr Leute.

dřívější: v dřívějších dobáchin früheren Zeiten

jitro: vstávat za jitrain der Früh(e) aufstehen

makat: makat od rána do večeravon früh bis spät ackern

přechválit: Jen ho nepřechval!Lobe ihn nicht zu früh!

přivstat si: Musíme si přivstat, abychom to stihli.Wir müssen früher aufstehen, um es zu schaffen.

ráno: časné ránoder frühe Morgen

ráno: vstávat brzo ránomorgens früh aufstehen

takhle: Bylo to takhle brzo na jaře.Es war so im frühen Frühling.

věk: od útlého věkuvon frühem Alter an

zalehnout: zalehnout brzysich früh hinlegen

zítra: zítra ránomorgen früh

dřív: Čím dříve, tím lépe.Je früher, desto besser.

dřív: dřív nebo pozdějifrüher oder später