Hlavní obsah

früher

Vyskytuje se v

Frühe: in aller Frühebrzy zrána, za úsvitu

früher: j-n/etw. von früher her kennenznát už z dřívějška koho/co

spät: von früh bis spätod rána do večera

Jugend: in früher Jugendv útlém mládí

morgen: morgen frühčasně z rána

Abend: am frühen/späten Abendbrzy/pozdě večer

einbrechen: Der Winter brach einen Monat früher ein.Zima přišla o měsíc dříve.

schlafen: früh schlafen gehenjít brzy spát

Sünde: die Sünden der früheren Regierunghříchy minulé vlády

womöglich: Komm womöglich früher.Přijď pokud možno dřív.

ráno: früh am Morgenbrzy ráno

večer: von früh bis spät, vom Morgen bis zum Abendod rána do večera

bližší: eine frühere Verbindung suchenvyhledat bližší spoj

brzy: früh am Morgen aufstehenvstát brzy ráno

časně: früh aufstehenčasně vstávat

časný: in den frühen Morgenstundenv časných ranních hodinách

daleko: weitaus besser/mehr/früherdaleko lépe/více/dříve

dřív: eine Stunde frühero hodinu dřív

dřívější: in früheren Zeitenv dřívějších dobách

jitro: in der Früh(e) aufstehenvstávat za jitra

makat: von früh bis spät ackernmakat od rána do večera

přechválit: Lobe ihn nicht zu früh!Jen ho nepřechval!

přivstat si: Wir müssen früher aufstehen, um es zu schaffen.Musíme si přivstat, abychom to stihli.

takhle: Es war so im frühen Frühling.Bylo to takhle brzo na jaře.

věk: von frühem Alter anod útlého věku

zalehnout: sich früh hinlegenzalehnout brzy

zítra: morgen frühzítra ráno

früh: von früh auf(brzy) od rána, od časného rána