Hlavní obsah

věk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (fyzické stáří) das Alterod útlého věkuvon frühem Alter ankojenecký věkdas Säuglingsalter
  2. věky (dlouhá doba) die Zeiten, die Jahre

Vyskytuje se v

batolecí: batolecí věkdas Krabbelalter

kojenecký: kojenecký věkdas Säuglingsalter

mentální: ped. mentální věkmentales Alter

minimální: minimální věkdas Mindestalter

mužný: mužný věkdas Mannesalter

novorozenecký: novorozenecký věkdas Neugeborenenalter

penzijní: penzijní věkdas Pensionsalter

produktivní: produktivní věkdas Erwerbsalter

předškolní: předškolní věkdas Vorschulalter

univerzita: univerzita třetího věkuUniversität des Dritten Lebensalters

ctihodný: dožít se ctihodného věkuein respektables Alter erreichen

dočkat se: dočkat se dlouhého věkuein hohes Alter erreichen

dosáhnout: dosáhnout vysokého věkuein hohes Alter erreichen

dospělý: v dospělém věkuim erwachsenen Alter

mladý: být mladý věkemnoch jung an Jahren sein

neurčitý: muž neurčitého věkuein Mann von unbestimmtem Alter

pokročilý: pokročilý věkfortgeschrittenes Alter

pozdní: v pozdním věkuim späten Alter

prořídnout: S přibývajícím věkem mu prořídly vlasy.Mit zunehmendem Alter hat sich sein Haar gelichtet.

uhádnout, uhodnout: Uhádla jeho věk.Sie erriet sein Alter.

vysoký: dožít se vysokého věkuein hohes Alter erreichen

kvést: Láska kvete v každém věku.Die Liebe blüht in jedem Alter.

Mann: ein Mann mittleren Altersmuž středního věku

schulpflichtig: im schulpflichtigen Alterve školou povinném věku

von: im Alter von sechs Jahrenve věku šesti let

Alter: Er ist (ungefähr) in meinem Alter.Je (zhruba) v mém věku.

Alter: Er starb im Alter von 60 Jahren.Zemřel ve věku 60 let.

Altersschwäche: an Altersschwäche sterbenzemřít sešlostí věkem

jung: noch jung an Jahren seinbýt mladý věkem

segnen: im gesegneten Alter von 90 Jahrenv požehnaném věku 90 let