Hlavní obsah

zkušenost

Podstatné jméno, rod ženský

  • die Erfahrung, die Empirieznát co z vlastní zkušenostietw. aus eigener Erfahrung kennenvyměňovat si zkušenosti s kýmmit j-m Erfahrungen austauschenživotní zkušenostidie Lebenserfahrungen

Vyskytuje se v

bohatý: mít bohaté zkušenostireich an Erfahrungen sein

drahý: drahé zkušenostiwertvolle Erfahrungen

obohatit: obohatit své zkušenostiseine Erfahrungen bereichern

umoudřit se: Po té zkušenosti se konečně umoudřil.Nach der Erfahrung kam er endlich zur Vernunft.

bitter: nasbírat hořké zkušenostibittere Erfahrungen machen

Erfahrung: mít s čím zkušenostimit etw. Erfahrungen haben

mehrjährig: mít několikaletou zkušenost v čemmehrjährige Erfahrung in etw. haben

so wenig: Mám tak málo zkušeností jako on.Ich habe so wenig Erfahrung wie er.

sowenig: Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.

zu wenig: Má ještě málo zkušeností.Sie hat noch zu wenig Erfahrung.

zkušenost: znát co z vlastní zkušenostietw. aus eigener Erfahrung kennen