Hlavní obsah

Schwäche

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. slabost tělesnáeine Schwäche des Herzensslabost srdcevon einer Schwäche befallen werdenbýt přemožen slabostídie Schwäche überwindenpřekonat slabost
  2. slabá stránka, slabinaseine Schwächen kennenznát své slabé stránkyj-s Schwächen ausnützenvyužít čích slabin
  3. für j-n/etw. slabost pro koho/co

Vyskytuje se v

slabost: eine Schwäche für j-n/etw. habenmít slabost pro koho/co

slabý: j-s schwache Seite, j-s Schwächehovor. čí slabá stránka

chvilkový: eine augenblickliche Schwächechvilková slabost

provázet: Die Grippe wird von allgemeiner Schwäche begleitet.Chřipku provází slabost.

Schwäche: eine Schwäche des Herzensslabost srdce