Hlavní obsah

Schwäche

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. slabost tělesnáeine Schwäche des Herzensslabost srdcevon einer Schwäche befallen werdenbýt přemožen slabostídie Schwäche überwindenpřekonat slabost
  2. slabá stránka, slabinaseine Schwächen kennenznát své slabé stránkyj-s Schwächen ausnützenvyužít čích slabin
  3. für j-n/etw. slabost pro koho/co

Vyskytuje se v

slabost: mít slabost pro koho/coeine Schwäche für j-n/etw. haben

slabý: hovor. čí slabá stránkaj-s schwache Seite, j-s Schwäche

chvilkový: chvilková slabosteine augenblickliche Schwäche

provázet: Chřipku provází slabost.Die Grippe wird von allgemeiner Schwäche begleitet.

slabost: lidská slabostmenschliche Schwäche