Hlavní obsah

včas

Příslovce

  • rechtzeitig, pünktlich, beizeitenVlak odjížděl včas.Der Zug fuhr pünktlich ab.včas zakročitrechtzeitig einschreitenpřijít právě včasgerade zur rechten Zeit kommen

Vyskytuje se v

aby: Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.Bylo nutné, aby přišli včas.

mít: Du sollst rechtzeitig kommen.Máš chodit včas.

přiběhnout: irgendwohin rechtzeitig angelaufen kommenpřiběhnout kam včas

přijít: rechtzeitig/zu spät kommenpřijít včas/pozdě

strachovat se: Er hat Angst, dass er dorthin nicht rechtzeitig kommt.Strachuje se, že tam nepřijde včas.

aus sein: Ich bin darauf aus, es rechtzeitig zu vollenden.Záleží mi na tom, dokončit to včas.

rechtzeitig: etw. rechtzeitig beendenvčas ukončit co

včas: Der Zug fuhr pünktlich ab.Vlak odjížděl včas.