Hlavní obsah

přímo

Příslovce

  1. (rovně) direkt, gerade(aus)jet přímo na severdirekt nach Norden fahrenstát přímogerade stehen
  2. (bez prostřednictví) direkt, unmittelbarTo se tě přímo netýká.Es betrifft dich nicht unmittelbar.
  3. (otevřeně, upřímně) direkt, aufrichtig, offenjednat vždy přímoimmer aufrichtig handeln

Částice

  • zdůrazněnígeradezu, beinaheTo je přímo neuvěřitelné.Das ist geradezu unglaublich.přímo zázračný lékbeinahe Wundermedizin

Vyskytuje se v

kop: der Freistoßpřímý volný kop

nepřímý: mittelbarer Beweispráv. nepřímý důkaz

přenos: die Direktübertragung/Direktsendungpřímý přenos

přímý: direkte Redeling. přímá řeč

řeč: direkte/indirekte Redeling. přímá/nepřímá řeč

úhel: ein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkelgeom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhel

zásah: der Volltrefferpřímý zásah

dovoz: der Direktimportpřímý dovoz

odchylka: den direkten Weg ohne Abweichungen gehenjít přímou cestou bez odchylek

potomek: direkter Nachkommepřímý potomek

předek: direkter Vorfahr des Menschenbiol. přímý předek člověka

přímo: Das ist geradezu unglaublich.To je přímo neuvěřitelné.

pramen: an der Quelle sitzenbýt přímo u pramene (informací)

věc: direkt zur Sache kommenjít přímo k věci

direkt: eine direkte Verbindung irgendwohinpřímé spojení kam bez přestupu

gegenüber: direkt gegenüberpřímo naproti

geradezu: ein geradezu ideales Beispielpřímo ideální příklad

unmittelbar: keinen unmittelbaren Nachkommen habennemít žádného přímého potomka

Abgang: Abgang direkt vom Lagerodbyt přímo ze skladu

davor: Sie kam zum Spiegel und stellte sich direkt davor.Šla k zrcadlu a postavila se přímo před něj.

indirekt: indirekte Rede anwendenpoužít nepřímou řeč