Hlavní obsah

kolo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (hnací, u auta ap.) das Radhnací/ozubené/lopatkové kolodas Treibrad/Zahnrad/Schaufelradmlýnské kolodas Mühl(en)radpohon na všechna kolader Vierradantrieb
  2. (jízdní) das (Fahr)Radjet na koleRad fahren
  3. (kruh) der Kreis(v závodě) die Rundetočit se v kolesich im Kreise drehen
  4. (okrouhlý objekt) das Rad, die Scheibe(obruč) der Reifen
  5. (závodní okruh) die Runde
  6. (část soutěže ap.) die Rundepostoupit do dalšího kolain die nächste Runde aufsteigen

Vyskytuje se v

celoodpružený: vollgefedertes Fahrradceloodpružené kolo

finálový: die Finalrundefinálové kolo

jízdní: das Fahrradjízdní kolo

kolem: die Weltreisecesta kolem světa

kolo: der Vierradantriebpohon na všechna kola

kormidelní: das Steuerradkormidelní kolo

krk: j-n umhalsenvzít koho kolem krku

kryt: die Radkappekryt kola

mlýnský: das Mühlradmlýnské kolo

oběh: der Umlauf der Erde um die Sonneastron. oběh Země kolem Slunce

oběžný: das Umlaufradtech. oběžné kolo

pánský: das Herrenfahrradpánské kolo

partie: die Augenpartiepartie kolem očí

pedál: das Fahrradpedalpedál jízdního kola

půjčovna: der Fahrradverleihpůjčovna kol

pumpička: die Fahrradpumpepumpička na kolo

řetěz: die Fahrradketteřetěz jízdního kola

stojan: der Fahrradständerstojan na kola

stopa: die Radspurenstopy kol

svět: die Weltreisecesta kolem světa

šlapací: das Tretradšlapací kolo

depo: der Reifenwechsel im Depotvýměna kol v depu

doleva: etw. links(her)um drehenotáčet doleva (kolem dokola) co

chechtat se: aus vollem Halse lachenchechtat se na celé kolo

jet: Rad fahrenjet na kole

míhat se: Die Autos huschen an uns vorbei.Kolem nás se míhají auta.

nasadit: die Parkkralle am Rad anbringen/montierennasadit na kolo botičku

nasednout: aufs Fahrrad steigennasednout na kolo

nastavět: die Stühle um den Tisch herum stellennastavět židle kolem stolu

o: das Fahrrad an den Zaun lehnenopřít kolo o plot

obíhat: Planeten umkreisen die Sonne.Planety obíhají kolem Slunce.

odpadnout: Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.Mladý běžec odpadl po prvním kole.

odzvonit: Die letze Runde wurde eingeläutet.Bylo odzvoněno poslední kolo.

ohrada: der Bretterzaun um die Baustelle herumprkenná ohrada kolem staveniště

oklika: einen Umweg um den Wald machenjít oklikou kolem lesa

omotat: sich den Schal um den Hals wickelnomotat si šálu kolem krku

omotat se: Die Schlange hat sich um den Baum geschlungen.Had se omotal kolem stromu.

ovinout: j-m den Schal (um den Hals) umwickelnovinout komu šálu kolem krku

plavba: die Seefahrt/Weltschifffahrtplavba po moři/kolem světa

pohon: der Vorderradantriebpohon na přední kola u auta

pootočit se: Das Rad drehte sich ein wenig (um).Kolo se trochu pootočilo.

prohnat se: Er ist an uns vorbeigerast.Prohnal se kolem nás.

proplout: an einem Leuchtturm vorbeifahrenproplout kolem majáku

protáčet se: Die Räder drehen im Schnee durch.Kola se protáčejí ve sněhu.

přijet: mit dem Fahrrad kommenpřijet na kole

rozestoupit se: sich um den Verletzten herumstellenrozestoupit se kolem raněného

shluknout se: sich um den (Reise)Leiter versammelnshluknout se kolem průvodce

těsně: dicht an j-m/etw. vorbeifahrenprojet těsně kolem koho/čeho

horký: um den heißen Brei herumredenchodit kolem horké kaše

chodit: um den heißen Brei herumredenchodit kolem horké kaše

kaše: um den heißen Brei herumredenchodit kolem horké kaše

mazat: j-m Honig ums Maul schmierenmazat komu med kolem pusy

pusa: j-m Honig ums Maul schmierenmazat med kolem pusy komu

absteigen: vom Rad absteigensesednout z kola

abstellen: das Fahrrad an der Wand abstellenodstavit kolo ke zdi

an: an etw. Dat vorbeigehenjít kolem čeho

fallen: j-m um den Hals fallenpadnout komu kolem krku

Hals: j-n am Hals packenpopadnout kolem krku koho

herum: sich im Kreis herum drehenotáčet se kolem dokola

Rad: ein Rad auswechselnvyměnit kolo

um: um das Haus (herum) laufenoběhnout dům (kolem) dokola

Welt: um die Welt reisencestovat kolem světa

Achse: sich um (seine) eigene Achse drehenotáčet se kolem (své) vlastní osy

aufsteigen: schnell auf das Fahrrad aufsteigen und wegfahrenrychle nasednout na kolo a odjet (pryč)

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

ausborgen: Ich habe (mir) das Rad bei/von ihr ausgeborgt.Vypůjčila jsem si od ní kolo.

binden: Ich band mir ein Tuch um den Kopf.Uvázala jsem si šátek kolem hlavy.

darum: ein Park mit einer hohen Mauer darumpark s vysokou zdí kolem

erquicken: Ich muss mich mit kalter Cola erquicken.Musím se osvěžit studenou kolou.

erst: Ich bin erst gegen Mittag aufgewacht.Probudila jsem se až kolem poledne.

essen: Wir gehen morgen gegen Mittag Pizza essen.Zítra kolem poledne jdeme na pizzu.

gegen: gegen Mittagkolem poledne

heiter: Gegen Mittag wird es heiter, strichweise wolkig.Kolem poledne bude jasno, místy oblačno.

kreisen: Der Satellit kreist um die Erde.Satelit obíhá kolem Země.

lehnen: das Fahrrad an/gegen die Wand lehnenopřít kolo o zeď

man: Man hat mir das Fahrrad gestohlen.Ukradli mi kolo.

Mitte: Er ist Mitte zwanzig.Je mu kolem pětadvaceti.

Mitternacht: um/gegen/nach Mitternachto/kolem/po půlnoci

ranken: Rosen ranken sich um die Laube.Růže se pnou kolem altánku.

rollen: Die Räder rollen.Kola se otáčejí.

rotieren: um die eigene Achse rotierenotáčet se kolem vlastní osy

Runde: Die Weinflasche machte am Tisch die Runde.Láhev vína kolovala kolem stolu.

schenken: Er bekam zu Weihnachten ein Fahrrad geschenkt.Dostal na Vánoce kolo.

schlingen: einen Schal um den Hals schlingenomotat kolem krku šál

schnallen: den Koffer aufs Fahrrad schnallenpřivázat kufr na kolo

schnüren: sich einen Riemen um den Bauch schnürenovázat si řemen kolem břicha

Schulter: den Arm um j-s Schulter legenkoho vzít kolem ramen

Ständer: das Fahrrad in den Ständer stellenpostavit kolo do stojanu

Sturz: ein Sturz aus dem Fenster/mit dem Fahrrad/vom Pferdpád z okna/kola/koně

ungefähr: Er kommt ungefähr um Mitternacht zurück.Vrátí se kolem půlnoci.

unterstellen: das Fahrrad im Keller unterstellenuschovat kolo do sklepa

verknoten: den Schal um den Hals verknotenuvázat šálu kolem krku

vorbeikommen: mit dem Auto an einem Unfall vorbeikommenjet autem kolem nehody

význam: ling. přenesený významübertragene Bedeutung

neocenitelný: mít neocenitelný význam pro koho/cofür j-n/etw. eine unschätzbare Bedeutung haben

odstín: Význam toho slova má jiný odstín.Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.

opačný: opačný výsledek/smysl/významgegenteiliges Ergebnis/umgekehrter Sinn/umgekehrte Bedeutung

podřadný: co má podřadný význametw. ist von untergeordneter Bedeutung

wesentlich: mít zásadní význam pro kohofür j-n von wesentlicher Bedeutung sein

Bedeutung: přenesený význameine übertragene Bedeutung

sekundär: mít sekundární významvon sekundärer Bedeutung sein

unwesentlich: mít nepodstatný významvon unwesentlicher Bedeutung sein

zweitrangig: mít druhořadý významvon zweitrangiger Bedeutung sein

übertragen: v přeneseném významu/v přeneseném smysluin übertragener Bedeutung/im übertragenen Sinn