Hlavní obsah

jakýkoli, jakýkoliv

Vyskytuje se v

Begründung: bez jakéhokoli vysvětleníohne jede Begründung

beliebig: odmítat jakoukoli prácijede beliebige Arbeit ablehnen

Ironie: bez jakékoli ironieohne jede Ironie

Preis: zaplatit za co jakoukoli cenujeden Preis für etw. zahlen

jakýkoli: za jakýchkoli okolnostíunter beliebigen Umständen