Hlavní obsah

auskommen

Das, podstatné jméno~s

  • příjemein (gutes) Auskommen habenmít slušný příjem

Das, podstatné jméno~s

  1. mit j-m ist/gibt es kein Auskommen hovor.s kým se nedá vydržet, kdo je nesnesitelnýhovor. Mit der Schwägerin ist kein Auskommen.Se švagrovou je k nevydržení., Švagrová je nesnesitelná.

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen abkommen ankommen aufkommen beikommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen durcheinanderkommen durchkommen einkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen herauskommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen kommen loskommen mitkommen nachkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen vorkommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

dicke: mit etw. dicke auskommenbohatě vyjít s čím

schmal: mit einem schmalen Einkommen auskommen müssenmuset vyjít se skrovným příjmem

vyjít: Není snadné vyjít se všemi lidmi.Es ist nicht leicht, mit allen Menschen auszukommen.