Hlavní obsah

angleichen

Slovesoi, i

  • j-n/etw. j-m/etw., an j-n/etw. přizpůsobit koho/co komu/čemu ceny platům ap.sich seiner/an seine Umgebung angleichenpřizpůsobit se svému okolí

Vyskytuje se v

uzpůsobit: die Löhne den Preisen/an die Preise angleichenuzpůsobit platy cenám

angleichen: sich seiner/an seine Umgebung angleichenpřizpůsobit se svému okolí