Hlavní obsah

durch sein

Slovesoi.

  1. vyjadřuje úplné či úspěšné dokončení činnostidurch eine Stadt durch seinprojet městemdurch einen Roman durch seinpřečíst románhovor. mit einer Hausaufgabe durch seinmít hotový domácí úkol
  2. být zničený
  3. durch etw. vyváznout z čeho z nebezpečí ap., přežít co nemoc ap.

Vyskytuje se v

unten: bei j-m unten durch seinrozházet si to u koho

auszeichnen: j-n durch sein/mit seinem Vertrauen auszeichnenpoctít koho svou důvěrou

bestechen: durch seinen Charme bestechenokouzlit svým šarmem

rojit se: přen. Rojí se mu v hlavě různorodé myšlenky.Durch seinen Kopf schwirren unterschiedliche Gedanken.

zastrašit: Nenechám se jeho výhrůžkami zastrašit.Ich lasse mich durch seine Drohungen nicht einschüchtern.