Hlavní obsah

herrschen

Vyskytuje se v

Jubel: Es herrscht/ist/gibt Jubel, Trubel, Heiterkeit.Panuje všeobecné nadšení.

Disziplin: In der Armee herrscht strenge Disziplin.V armádě panuje přísná disciplína.

Schweigen: Es herrschte peinliches Schweigen.Panovalo trapné ticho.

převládat: Auf dem Bild herrscht Blau vor.Na obraze převládá modrá.

rušno: Am Strand herrschte ein reges Leben.Na pláži bylo rušno.

živo: Im Haus herrscht oft reges Leben.V domě je často živo.

pěšina: (es herrscht) Schweigen im Waldeticho po pěšině

pohřeb: Es herrscht hier Begräbnisstimmung.expr. Je tu jak po pohřbu.

herrschen: Es herrscht Schweigen im Walde.Je ticho po pěšině.