Hlavní obsah

herrschen

Vyskytuje se v

Jubel: Es herrscht/ist/gibt Jubel, Trubel, Heiterkeit.Panuje všeobecné nadšení.

Disziplin: In der Armee herrscht strenge Disziplin.V armádě panuje přísná disciplína.

Schweigen: Es herrschte peinliches Schweigen.Panovalo trapné ticho.

převládat: Na obraze převládá modrá.Auf dem Bild herrscht Blau vor.

rušno: Na pláži bylo rušno.Am Strand herrschte ein reges Leben.

živo: V domě je často živo.Im Haus herrscht oft reges Leben.

pěšina: ticho po pěšině(es herrscht) Schweigen im Walde

pohřeb: expr. Je tu jak po pohřbu.Es herrscht hier Begräbnisstimmung.