Hlavní obsah

lenken

Vyskytuje se v

Panzer: einen Panzer lenkenřídit tank

pozornost: seine Aufmerksamkeit auf etw. lenkensoustředit svou pozornost na co

rozptylovat: Die laute Musik lenkt mich von der Arbeit ab.Hlasitá hudba mě rozptyluje od práce.

řídit: ein Auto lenkenřídit auto

stočit: das Auto nach links lenkenstočit auto doleva

stočit se: Das Gespräch wurde auf die vergangenen Ereignisse gelenkt.Hovor se stočil na minulé události.

pánbůh: Der Mensch denkt, Gott lenkt.Člověk míní, Pánbůh mění.

Gott: Der Mensch denkt, Gott lenkt.Člověk míní, pánbůh mění.