Hlavní obsah

ablenken

Vyskytuje se v

Aufmerksamkeit: j-s Aufmerksamkeit ablenkenodvést čí pozornost

pozornost: j-s Aufmerksamkeit von etw. ablenkenodvést čí pozornost od čeho

odlákat: j-s Aufmerksamkeit von etw. ablenkenodlákat pozornost koho od čeho

odpoutat: j-s Aufmerksamkeit ablenkenodpoutat čí pozornost

odvést: die Aufmerksamkeit von j-m/etw. ablenkenodvést pozornost od koho/čeho

rozptýlit: Sie versuchte, ihn ein wenig abzulenken.Pokusila se ho trochu rozptýlit.

ablenken: j-s Aufmerksamkeit von etw. ablenkenodvést čí pozornost od čeho