Hlavní obsah

Aufmerksamkeit

Vyskytuje se v

ablenken: j-s Aufmerksamkeit von etw. ablenkenodvést čí pozornost od čeho

pozornost: j-s Aufmerksamkeit von etw. ablenkenodvést čí pozornost od čeho

obrátit: die Aufmerksamkeit auf j-n/etw. richtenobrátit pozornost na koho/co

odlákat: j-s Aufmerksamkeit von etw. ablenkenodlákat pozornost koho od čeho

odpoutat: j-s Aufmerksamkeit ablenkenodpoutat čí pozornost

odvést: die Aufmerksamkeit von j-m/etw. ablenkenodvést pozornost od koho/čeho

ochabnout: in seiner Aufmerksamkeit ermattenochabnout v pozornosti

ochabovat: Seine Aufmerksamkeit lässt schnell nach.Jeho pozornost rychle ochabuje.

upnout: seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richtenupnout pozornost jiným směrem

zaostřit: die Aufmerksamkeit schärfen auf etw. Akkzaostřit pozornost na co

zkoncentrovat: die Aufmerksamkeit konzentrierenzkoncentrovat pozornost

věnovat: die Aufmerksamkeit etw. Dat zuwendenvěnovat čemu pozornost

Aufmerksamkeit: j-s Aufmerksamkeit ablenkenodvést čí pozornost