Hlavní obsah

Aufmerksamkeit

Vyskytuje se v

ablenken: j-s Aufmerksamkeit von etw. ablenkenodvést čí pozornost od čeho

pozornost: odvést čí pozornost od čehoj-s Aufmerksamkeit von etw. ablenken

pozornost: být středem pozornostiim Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen

obrátit: obrátit pozornost na koho/codie Aufmerksamkeit auf j-n/etw. richten

odlákat: odlákat pozornost koho od čehoj-s Aufmerksamkeit von etw. ablenken

odpoutat: odpoutat čí pozornostj-s Aufmerksamkeit ablenken

odvést: odvést pozornost od koho/čehodie Aufmerksamkeit von j-m/etw. ablenken

ochabnout: ochabnout v pozornostiin seiner Aufmerksamkeit ermatten

ochabovat: Jeho pozornost rychle ochabuje.Seine Aufmerksamkeit lässt schnell nach.

pozornost: soustředit svou pozornost na coseine Aufmerksamkeit auf etw. lenken

pozornost: přijmout malou pozornost od kohoeine kleine Aufmerksamkeit von j-m annehmen

upnout: upnout pozornost jiným směremseine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten

zaostřit: zaostřit pozornost na codie Aufmerksamkeit schärfen auf etw. Akk

zkoncentrovat: zkoncentrovat pozornostdie Aufmerksamkeit konzentrieren

věnovat: věnovat čemu pozornostdie Aufmerksamkeit etw. Dat zuwenden