Hlavní obsah

beeinflussen

Sloveso

  • ovlivnit budoucnost ap.Dieser Autor ist von Böll beeinflusst.Tento autor je ovlivněný Böllem.

Vyskytuje se v

nachhaltig: j-n nachhaltig beeinflussenkoho trvale ovlivňovat

ovlivnit: ovlivnit veřejné míněnídie öffentliche Meinung beeinflussen

ovlivňovat: ovlivňovat voličedie Wähler beeinflussen