Hlavní obsah

Dienst

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. služba zaměstnáníin/außer Dienst seinbýt ve službě/mimo službuden/zum Dienst antretennastoupit do služby
  2. služba projev péče, pozornosti ap.j-m einen guten/großen Dienst erweisenprokázat komu dobrou/velkou službu

Vyskytuje se v

Muster: j-m als Muster dienensloužit komu za/jako vzor

verweigern: den Dienst verweigernvypovídat službu přestat fungovat

anwerben: sich (für einen/zu einem Dienst) anwerben lassennechat se naverbovat (do služby)

erweisen: j-m einen Dienst erweisenprokázat komu službu

Gebrauch: zum äußerlichen Gebrauch dienensloužit k vnějšímu (po)užití

Kunde: Das ist Dienst am Kunden.To je pozornost podniku.

sloužit: Lituji, nemohu sloužit.Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.

služba: vypovídat službuden Dienst versagen

vtip: být terčem vtipůals Zielscheibe des Spottes dienen

záminka: být pouhou záminkounur als bloßer Vorwand dienen

nabídnout: nabídnout své služby komuj-m seine Dienste antragen

permanentní: permanentní službapermanenter Dienst

poskytnout: poskytnout komu službuj-m einen Dienst leisten

přátelský: přátelská rada/službaein freundschaftlicher Rat/Dienst

předehra: sloužit jako předehra k čemuals ein Vorspiel zu etw. dienen

sloužit: K čemu to slouží?Wozu dient es?

služba: jít do služby ke komuin j-s Dienst treten

z, ze: propustit koho ze službyj-n aus dem Dienst entlassen

začít: začít od píkyvon der Pike auf dienen