Hlavní obsah

verweigern

Vyskytuje se v

Befehl: den Befehl verweigernodmítnout (splnit) rozkaz

Gefolgschaft: j-m die Gefolgschaft aufkündigen/verweigernvypovědět/odepřít komu poslušnost

zakázat: die Cookies verweigernzakázat cookies

odmítat: j-m den Eintritt irgendwohin verweigernodmítat komu přístup kam

odmítnout: j-m ein Darlehen verweigernodmítnout půjčku komu

verweigern: j-m den Gehorsam verweigernodepřít komu poslušnost