Hlavní obsah

mimo

Předložka

  1. (vně) außer(halb)být mimo nebezpečíaußer Gefahr seinBydlí mimo Berlín.Er wohnt außerhalb Berlins.být mimo dohledaußer Sicht seinmimo provozaußer Betrieb
  2. (vyjma) außer
  3. (vyjadřuje přidání) außermimo toaußerdem, überdies

Příslovce

  1. (stranou, vedle) außer(halb), vorbei, seitwärtsdívat se mimoseitwärts guckenhovor. být mimoneben der Sache liegen, auf dem falschen Dampfer seinbýt mimo z čehovor etw. außer sich seinco je mimo pochybnostietw. unterliegt keinem Zweifelmimo jinéunter anderem
  2. (kolem, okolo) vorbei, vorüber
  3. řidč.(kromě) außer, nebstvšichni mimo mnealle außer mirmimo několik případůbis auf einige Fälle

Vyskytuje se v

dosah: mimo dosahaußer Reichweite

postavení: sport. postavení mimo hrudas Abseits

být: být mimo provozaußer Betrieb sein

jiný: mimo jinéunter anderem

rytmus: být mimo rytmusaußer Rhythmus sein

signál: být mimo signálkeinen Empfang haben

život: být mimo nebezpečí životaaußer Lebensgefahr sein