Hlavní obsah

möglich

Přídavné jméno

  1. možný, dosažitelný rychlost ap.so bald wie möglichtak brzy, jak je to jen možnéj-m etw. möglich machenkomu umožnit co
  2. možný, myslitelný, přijatelný skutečnost ap.

Vyskytuje se v

Bereich: im Bereich des Möglichen liegenbýt v mezích možností

bald: so bald wie möglichco možná nejdřív(e)

so: so schnell wie möglichtak rychle, jak je to možné

anstellen: alles Mögliche anstellenpodniknout všechno možné

Führer: Die Bergbesteigung ist nur mit einem Führer möglich.Výstup na horu je možný jen s průvodcem.

handeln: Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.

möglichst: möglichst vielco (možná) nejvíce

Rahmen: im Rahmen des Möglichen liegenbýt v rámci možností

so viel: so viel wie möglichco nejvíc

mez: v mezích možnostíinnerhalb der Grenzen des Möglichen

možnost: v rámci možnostíim Rahmen des Möglichen

co: co udělat co nejrychlejietw. so schnell wie möglich machen

což: Což je to vůbec možné?Ist es überhaupt möglich?

dlouhý: co nejdelšíso lang wie möglich, möglichst lang

dohodit: dohodit oštěpem co nejdálden Speer möglichst weit werfen

dost: To je dost možné.Das ist leicht möglich.

jak: Jak je to možné?Wie ist das möglich?

levný: co nejlevnějšímöglichst billig, so billig wie möglich

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

možno: Je možno to provést.Es ist möglich es auszuführen.

možný: Bylo by to možné?Wäre es möglich?

možný: ve všech možných podobáchin allen möglichen Erscheinungen

možný: vzhledem k možné ztrátěangesichts eines möglichen Verlustes

nálev: Možno připravit dva až tři nálevy.Es sind zwei bis drei Aufgüsse möglich.

nejdřív: Přijdu co nejdřív.Ich komme so bald wie möglich.

případný: případné změnymögliche Änderungen

rámec: v rámci možnostíim Rahmen des Möglichen