Hlavní obsah

možný

Přídavné jméno

  1. (potenciální, uskutečnitelný) möglich, potenziellBylo by to možné?Wäre es möglich?ve všech možných podobáchin allen möglichen Erscheinungen
  2. (případný, eventuální) möglich, eventuell, etwaigvzhledem k možné ztrátěangesichts eines möglichen Verlustes

Vyskytuje se v

doba: v nejkratší možné doběin kürzester Zeit

což: Což je to vůbec možné?Ist es überhaupt möglich?

dokázat: dokázat téměř nemožnéfast Unmögliches schaffen

dost: To je dost možné.Das ist leicht möglich.

jak: Jak je to možné?Wie ist das möglich?

možná: Možná to bylo jinak.Vielleicht war es anders.

možná: Možná bychom mohli ...Vielleicht könnten wir ...

možná: Není možná!Unmöglich!

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

nejlepší: nejlepší možné řešenídie bestmögliche Lösung

nemožný: zadat komu nemožný úkolj-m eine unmögliche Aufgabe geben

nemožný: pokoušet se o nemožnésich um Unmögliches bemühen

ošidit: Tuto práci není možné ošidit.Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.

pokoušet se: Pokouší se o nemožné.Sie versucht das Unmögliche.

vyčíst: Není mu možné nic vyčíst.Man kann ihm nichts vorhalten.

zhola: To je zhola nemožné!Es ist durchaus unmöglich!