Hlavní obsah

možnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (souhrn okolností) die Möglichkeit
  2. (eventualita) die Möglichkeitmít jinou možnosteine andere Möglichkeit haben
  3. možnosti (schopnosti) die Möglichkeiten, die KompetenzenTo je nad mé možnosti.Das übersteigt meine Möglichkeiten.v rámci možnostíim Rahmen des Möglichen

Vyskytuje se v

mez: v mezích možnostíinnerhalb der Grenzen des Möglichen

být: Jsou dvě možnosti.Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.

rámec: v rámci možnostíim Rahmen des Möglichen

spektrum: spektrum možnostídas Spektrum der Möglichkeiten

uvážit: předem uvážit všechny možnostialle Möglichkeiten vorbedenken

volba: mít možnost volbydie Wahl(möglichkeit) haben

zaznačit: V testu lze zaznačit více možností.Im Test kann man mehrere Möglichkeiten ankreuzen.

zmapovat: zmapovat všechny své možnostialle seine Möglichkeiten auswerten

zvolit: zvolit (si) co z několika možnostíetw. aus einigen Möglichkeiten auswählen

Möglichkeit: nach Möglichkeitpodle možnosti/okolností

neben: neben anderen Möglichkeitenkromě jiných možností

bleiben: Es bleibt keine andere Möglichkeit.Nezbývá jiná možnost.

Gelegenheit: Er hatte keine Gelegenheit, mich anzurufen.Neměl možnost mi zavolat.

Möglichkeit: an einer Möglichkeit zweifelnpochybovat o možnosti

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

Rahmen: im Rahmen des Möglichen liegenbýt v rámci možností