Hlavní obsah

možnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (souhrn okolností) die Möglichkeit
  2. (eventualita) die Möglichkeitmít jinou možnosteine andere Möglichkeit haben
  3. možnosti (schopnosti) die Möglichkeiten, die KompetenzenTo je nad mé možnosti.Das übersteigt meine Möglichkeiten.v rámci možnostíim Rahmen des Möglichen

Vyskytuje se v

mez: v mezích možnostíinnerhalb der Grenzen des Möglichen

být: Jsou dvě možnosti.Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.

rámec: v rámci možnostíim Rahmen des Möglichen

spektrum: spektrum možnostídas Spektrum der Möglichkeiten

uvážit: předem uvážit všechny možnostialle Möglichkeiten vorbedenken

volba: mít možnost volbydie Wahl(möglichkeit) haben

zaznačit: V testu lze zaznačit více možností.Im Test kann man mehrere Möglichkeiten ankreuzen.

zmapovat: zmapovat všechny své možnostialle seine Möglichkeiten auswerten

zvolit: zvolit (si) co z několika možnostíetw. aus einigen Möglichkeiten auswählen

Möglichkeit: podle možnosti/okolnostínach Möglichkeit

neben: kromě jiných možnostíneben anderen Möglichkeiten

bleiben: Nezbývá jiná možnost.Es bleibt keine andere Möglichkeit.

Gelegenheit: Neměl možnost mi zavolat.Er hatte keine Gelegenheit, mich anzurufen.

Rahmen: být v rámci možnostíim Rahmen des Möglichen liegen

možnost: v rámci možnostíim Rahmen des Möglichen