Hlavní obsah

splnit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

nákup: den Einkaufsplan erfüllensplnit plán nákupů

očekávání: j-s Erwartung erfüllensplnit čí očekávání

plán: den Plan erfüllensplnit plán

úkol: eine Aufgabe erfüllensplnit úkol

Versprechen: sein Versprechen erfüllen/brechensplnit/porušit svůj slib

Befehl: den Befehl verweigernodmítnout (splnit) rozkaz

Bestimmung: seine Bestimmung verfehlenminout se účinkem, nesplnit svůj účel

erfüllen: ein Versprechen erfüllensplnit slib

königlich: einem königlichen Befehl nachkommensplnit královský příkaz

Norm: die Norm erfüllensplnit normu

Wunsch: j-m einen Wunsch erfüllensplnit komu přání

splnit: j-s Wunsch erfüllensplnit čí přání