Hlavní obsah

ablesen

Slovesoliest ab, a, e

  1. (pře)číst psaný text nahlas
  2. odečíst vodoměr ap., zjistit stav měřidla ap.
  3. (vy)číst z očí ap.j-m jeden Wunsch von den Augen ablesenvyčíst komu z očí každé přání

Vyskytuje se v

ablesen: vyčíst komu z očí každé přáníj-m jeden Wunsch von den Augen ablesen

Skala: přečíst ze stupnicevon/auf einer Skala ablesen

vyčíst: vyčíst co komu z tvářej-m etw. Akk am Gesicht ablesen