Hlavní obsah

lesen

Vyskytuje se v

lesen: sich lesenčíst se těžko ap.

Leviten: j-m die Leviten lesenčíst komu levity, dát komu kázání

Text: j-m den Text lesendávat komu kázání

Zeile: zwischen den Zeilen lesenčíst mezi řádky

rückwärts: ein Wort rückwärts lesenčíst slovo pozpátku

brauchen: Ich brauche eine Brille zum Lesen.Potřebuji brýle na čtení.

der, die, das: das Buch, das er gelesen hatkniha, kterou přečetl

einschließlich: Lesen Sie bis einschließlich Seite 15.Čtěte až po stranu 15 včetně.

E-Mail: eine E-Mail senden/erhalten/lesenposlat/dostat/přečíst si e-mail

Last: přen. die Last des Amtestíha úřadu

Original: ein italienisches Buch im Original lesenčíst italskou knihu v originále

senken: Die Äste senkten sich unter der Last des Schnees.Větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.

stocken: Sie stockte beim Lesen.Zadrhla se při čtení.

unkundig: des Lesens unkundig seinneumět číst

von: Lies von hier ab!Čti odsud!

was: was zum Lesenněco na čtení

vina: j-m etw. zur Last legenklást za vinu komu co

bible: die Bibel lesenčíst bibli

indiánka: Indianergeschichten lesenčíst indiánky

jaký: Was für Bücher liest du?Jaké čteš knihy?

klasik: Klassiker lesenčíst klasiky

minule: Was haben wir das letzte Mal gelesen?Co jsme minule četli?

mít: Hast du das schon zu Ende gelesen?Máš to už přečtené?

něco: etwas zum Lesenněco na čtení

nejdřív: Lies es zuerst durch.Nejdříve si to přečti.

originál: j-n/etw. im Original lesenčíst koho/co v originále

pobavení: Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.Chci si přečíst něco pro pobavení.

podřadný: minderwertige Literatur lesenčíst podřadnou literaturu

pošta: die Post lesenpřečíst (si) poštu

pozpátku: rückwärts zu lesen versuchenzkoušet číst pozpátku

pročíst (si): Lesen Sie sorgfältig die gestellten Fragen durch.Pečlivě si pročtěte zadané otázky.

román: einen Abenteuerroman/Liebesroman lesenčíst dobrodružný/milostný román

sloupek: Kolumnen lesenčíst sloupky

vleže: liegend lesenčíst vleže

zatímco: Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.

přečíst (si): etw. in einem Zug lesenpřečíst co jedním dechem

přítěž: für j-n zur Last werdenstát se pro koho přítěží

řádek: zwischen den Zeilen lesenčíst mezi řádky

vyčíst: etw. Akk zwischen den Zeilen lesenvyčíst co mezi řádky

Gedanke: j-s Gedanken lesen (können)(umět) číst myšlenky koho