Hlavní obsah

román

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (literární dílo) der Romančíst dobrodružný/milostný románeinen Abenteuerroman/Liebesroman lesen
  2. (příběh, dobrodružství) der Roman, die Geschichte

Vyskytuje se v

děj: děj románudie Romanhandlung

detektivní: detektivní román/filmder Detektivroman/Detektivfilm

kritika: kritika románudie Romanrezension

látka: látka románuder Romanstoff

náčrt: náčrt románuder Romanentwurf

námět: námět románuder Romanstoff

pokračování: román na pokračováníder Fortsetzungsroman

fantastický: fantastický románein fantastischer Roman

fantasy: fantasy románder Fantasyroman

hrdina: hrdina románuder Held des Romans

knižní: knižní vydání románudie Buchausgabe eines Romans

nosný: nosná myšlenka románudie tragende Idee eines Romans

nový: vydat nový románeinen neuen Roman herausgeben

osoba: hlavní osoby románudie Hauptpersonen eines Romans

parodie: parodie didaktického románudie Parodie eines didaktischen Romans

psát: lit. psát románeinen Roman schreiben

rozebraný: rozebraný románein vergriffener Roman

rozepsat: rozepsat románden Roman zu schreiben anfangen

sestávat: Román sestává ze sedmi kapitol.Der Roman besteht aus sieben Kapiteln.

vydat: vydat román ve třech svazcícheinen Roman in drei Bänden verlegen

zfilmovat: zfilmovat románeinen Roman verfilmen

Anlage: koncepce románudie Anlage des Romans

durch sein: přečíst romándurch einen Roman durch sein

einesteils: Byly tam jednak odborné knihy, jednak romány a dětské knížky.Dort waren einesteils Fachbücher, andernteils Romane und Kinderbücher.

Schluss: román s překvapivým koncemein Roman mit einem überraschenden Schluss

spiegeln: V jeho románech se zrcadlí společenské poměry.Seine Romane spiegeln die gesellschaftlichen Zustände.

Übersetzung: vydat nový překlad románueinen Roman in einer neuen Übersetzung herausgeben

román: číst dobrodružný/milostný románeinen Abenteuerroman/Liebesroman lesen