Hlavní obsah

psát

Nedokonavé sloveso

  1. (zaznamenávat písmem) schreibenpsát perem/na počítačimit einer Feder/am Computer schreiben
  2. (písemně vyhotovovat) schreibenpsát komu k narozeninámj-m zum Geburtstag schreiben
  3. (umělecky tvořit) schreiben, schaffenlit. psát románeinen Roman schreiben
  4. (publikovat, pojednávat) schreibenpsát do novinfür die Zeitung schreiben

Vyskytuje se v

velký: großschreibenpsát velkými písmeny

brko: mit dem Federkiel schreibenpsát brkem

esemeska: eine SMS schreibenpsát esemesku

na: tippenpsát na stroji

naslepo: Maschine blindschreibenpsát naslepo na stroji

psát si: Wir schreiben uns nicht mehr.Už si nepíšeme.

sešit: ins Heft schreibenpsát do sešitu

sloh: einen Aufsatz schreibenslang. psát sloh

stroj: Maschine schreiben, tippenpsát na stroji

špaček: mit einem Stummel schreibenpsát špačkem

Kreide: etw. mit Kreide an die Tafel schreibenpsát co křídou na tabuli

Arbeit: eine Arbeit schreibenpsát písemku

arbeiten: über Kafka/den Symbolismus arbeitenpsát práci o Kafkovi/symbolismu

Artikel: einen Artikel über etw. schreibenpsát článek o čem

kursiv: etw. kursiv schreibenco psát kurzivou

schriftlich: schriftliche Prüfung schreibenpsát písemnou zkoušku

unleserlich: unleserlich schreibenpsát nečitelně

psát: mit einer Feder/am Computer schreibenpsát perem/na počítači