Hlavní obsah

tvořit

Vyskytuje se v

lepší: tvořit lepší průměreinen besseren Durchschnitt bilden

organický: tvořit organický celekein organisches Ganzes bilden

prostý: tvořit prosté větyeinfache Sätze bilden

závěj: Tvoří se závěje.Es entstehen Verwehungen.

bilden: eine Statue aus Marmor bildentvořit sochu z mramoru

Reihe: eine Reihe bilden(u)tvořit řadu