Hlavní obsah

bilden

Vyskytuje se v

bilden: sich bildentvořit se, utvářet se mračna, krystaly ap.

einbilden: Du bist nicht krank. – Das bildest du dir nur ein.Ty nejsi nemocný. – To si jen namlouváš.

Reihe: eine Reihe bilden(u)tvořit řadu

Rost: Auf dem Blech bildet sich Rost.Na plechu se vytváří rez.

Bild: über etw. Akk im Bild(e) seinbýt v obraze o čem