Hlavní obsah

formen

Vyskytuje se v

Form: in Form etw. Gen, von etw.v podobě/ve formě čeho

Form: in aller Formformálně, obřadně

Form: in flüssiger Formv kapalné formě

stürzen: den Gugelhupf aus der Form stürzenvyklopit bábovku z formy

dostupný: vysvětlit dostupnou formouin verständlicher Form erklären

dotvořit: Sochař dotváří své dílo.Der Bildhauer gibt seinem Werk eine endgültige Form.

formovat: formovat těstoden Teig formen

hlína: modelovat z hlínyTon formen

náležitý: v náležité forměin gebührender Form

nepřirozený: nepřirozený tvar čehounnatürliche Form etw. Gen

nesouměrný: nesouměrné tvaryasymmetrische Formen

podivný: podivné tvarybizarre Formen

podržet: podržet tvardie Form behalten

pravidelný: ling. pravidelné tvaryregelmäßige Formen

tvarovat: tvarovat těstoden Teig formen

závislý: Forma je závislá na obsahu.Die Form hängt vom Inhalt ab.

zformovat: zformovat myšlenky do větyseine Gedanken in einen Satz formen

forma: být ve formě/z formyin/außer Form sein

forma: zlepšit si formuseine Form verbessern