Hlavní obsah

skládat

Vyskytuje se v

účet: skládat účty za co komuj-m über etw. Rechenschaft ablegen

postupně: postupně skládat zkouškydie Prüfungen stufenweise ablegen

slib: skládat slibeinen Eid ablegen

verš: recitovat/skládat veršeVerse deklamieren/dichten

unter: unter Schmerzen eine Prüfung ablegenv bolestech skládat zkoušku

bestehen: Das Werk besteht aus drei Teilen.Dílo se skládá ze tří částí.

legen: Wäsche legen(po)skládat prádlo