Hlavní obsah

skládat

Vyskytuje se v

účet: skládat účty za co komuj-m über etw. Rechenschaft ablegen

postupně: postupně skládat zkouškydie Prüfungen stufenweise ablegen

slib: skládat slibeinen Eid ablegen

verš: recitovat/skládat veršeVerse deklamieren/dichten

unter: v bolestech skládat zkouškuunter Schmerzen eine Prüfung ablegen

bestehen: Dílo se skládá ze tří částí.Das Werk besteht aus drei Teilen.

legen: (po)skládat prádloWäsche legen