Hlavní obsah

ablegen

Sloveso

  1. odložit (si), svléci (si) oblečení ap.Willst du nicht ablegen?Nechceš si odložit?
  2. odložit přestat nositdie Trauerkleidung ablegenodložit smuteční šaty
  3. založit dokument ap., položit sluchátko ap.die Daten in einem Speicher ablegenuložit data do paměti
  4. složit, vykonat zkoušku ap., učinit doznání ap.einen Beweis für etw. ablegenpředložit důkaz čehoein Bekenntnis über etw. ablegenvyznat se z čeho

Vyskytuje se v

unter: unter Schmerzen eine Prüfung ablegenv bolestech skládat zkoušku

Eid: einen Eid ablegensložit přísahu

Examen: das Examen bestehen/ablegenobstát u zkoušky/složit zkoušku