Hlavní obsah

entkleiden

Sloveso

  1. (vy)svléci zraněného ap.
  2. j-n etw. Gen sesadit koho z čeho, zbavit koho čeho funkce ap.