Hlavní obsah

entfernen

Vyskytuje se v

operativ: etw. operativ entfernenco operativně odstranit

mlčky: sich stillschweigend entfernenmlčky se vzdálit

civilizace: von der Zivilisation weit entfernt seinpřen. být daleko od civilizace

krvavý: die Blutflecken entfernenodstranit krvavé skvrny

mandle: j-m die Mandeln entfernenvzít komu mandle

oddalovat: Blumen vom Fenster entfernenoddalovat květiny od okna

odheslovat: das Passwort einer/von PDF entfernenodheslovat PDF

odlepit se: sich von der Gruppe der Touristen entfernenodlepit se od skupiny turistů

skvrna: die Flecken entfernen/reinigenodstranit/vyčistit skvrny

vyčistit: Flecke aus dem Teppich entfernenvyčistit skvrny z koberce

vzdálený: himmelweit entfernt seinbýt na hony vzdálený