Hlavní obsah

stroj

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zařízení) die Maschinešít na strojimit der Nähmaschine nähenpsát na strojiMaschine schreiben, tippenpsací strojdie Schreibmaschine
  2. (dopr. prostředek) die Maschine, der Schlitten

Vyskytuje se v

běh: der Probelauf der Maschinezkušební běh stroje

obráběcí: die Bearbeitungsmaschineobráběcí stroj

ofsetový: die Offsetdruckmaschineofsetový stroj

parní: die Dampfmaschineparní stroj

písař: der Maschinenschreiberpísař na stroji

pletařský: die Strickmaschinenpletařské stroje

plnicí: die Füllmaschinetech. plnicí stroj

posilovací: das Fitnessgerätsport. posilovací stroj

psací: die Schreibmaschinepsací stroj

psaní: das Maschinenschreibenpsaní na stroji

rozmnožovací: das (Foto)Kopirgerät, der Vervielfältigungsapparatrozmnožovací stroj

secí: die Sämaschinesecí stroj

skartovací: der Aktenvernichtertech. skartovací stroj

žací: die Mähmaschinežací stroj

důmyslný: eine sinnvolle/sinnreiche Erfindung/Einrichtungdůmyslný vynález/stroj

klávesa: Schreibmaschinentastenklávesy psacího stroje

na: tippenpsát na stroji

naslepo: Maschine blindschreibenpsát naslepo na stroji

odzvonit: Das Maschinenschreiben ist schon längst überholt.Psaní na stroji už je dávno odzvoněno.

papírenský: Papiermaschinepapírenský stroj

sít: maschinell säensít secím strojem

spolehlivě: Die Maschine läuft zuverlässig.Stroj funguje spolehlivě.

ťukat: Im Büro klappern Schreibmaschinen.V kanceláři ťukají psací stroje.

vyřadit: alte Maschinen aussondernvyřadit staré stroje

vyzbrojit: die Fabrik mit modernen Maschinen ausrüstenvyzbrojit továrnu moderními stroji

prázdno: Die Maschine läuft leer.Stroj běží na prázdno.

austauschen: Rohstoffe gegen Maschinen austauschensměnit suroviny za stroje

in: Die Maschine ist in Betrieb.Stroj je v provozu.

Lauf: den Lauf der Maschine stoppenzastavit chod stroje

Apparat: einen Apparat bedienenobsluhovat (pří)stroj

behandeln: die neue Maschine bedachtsam behandelnzacházet opatrně s novým strojem

Maschine: eine Maschine anschalten/ausschaltenzapnout/vypnout stroj

nähen: mit der Maschine/Hand nähenšít na stroji/v ruce

Walze: die Walze einer Schreibmaschineválec psacího stroje

stroj: die Schreibmaschinepsací stroj