Hlavní obsah

austauschen

Sloveso

  1. vyměnit, vystřídatBotschafter austauschenvyměnit velvyslance
  2. etw. Akk gegen etw. směnit, vyměnit co za coden Motor austauschenvyměnit motorRohstoffe gegen Maschinen austauschensměnit suroviny za stroje

Vyskytuje se v

Dokument: projít/vyměnit/zničit dokumentyDokumente sichten/austauschen/vernichten

Teil: vyměnit vadný kusein defektes Teil austauschen

pojistka: vyměnit pojistkudie Sicherung austauschen

recept: vyměňovat si recepty s kýmRezepte mit j-m austauschen

směnit: směnit menší byt za většíeine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschen

zkušenost: vyměňovat si zkušenosti s kýmmit j-m Erfahrungen austauschen

austauschen: směnit suroviny za strojeRohstoffe gegen Maschinen austauschen