Hlavní obsah

wechseln

Vyskytuje se v

Thema: das Thema wechselnzměnit téma

Wort: mit j-m Worte wechselnpromluvit (si) s kým

abwechseln: Ich wechs(e)le mich beim Abwaschen immer mit ihr ab.Střídám se vždycky při umývání s ní.

wechseln: Dollar gegen/in Euro wechselnvyměnit dolary za eura

euro: Euro wechselnvyměnit si eura

hovor: das Gesprächsthema wechselnzměnit téma hovoru

měnit: die Stelle(n) wechselnměnit zaměstnání

obvaz: j-m den Verband wechselnkomu vyměnit obvaz

povlečení: die Bettbezüge wechselnpřevléknout povlečení

prádlo: die Unterwäsche wechselnvyměnit si spodní prádlo

prostřídat: Kleider wechselnprostřídat šaty

rozměnit: Können Sie mir wechseln?Můžete mi rozměnit?

sklo: das Fensterglas wechselnvyměnit sklo v okně

směnit: Dollars in Euro wechselnsměnit dolary za eura

strana: die Seiten wechselnsport. vyměnit si strany

vyměnit: das Geld wechselnvyměnit (si) peníze

změnit: den Wohnsitz wechselnzměnit bydliště

barva: die Farbe wechselnměnit barvu

Farbe: die Farbe wechseln(z)měnit barvu ve tváři