Hlavní obsah

Maschine

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. strojeine Maschine anschalten/ausschaltenzapnout/vypnout stroj
  2. hovor.motor

Vyskytuje se v

austauschen: směnit suroviny za strojeRohstoffe gegen Maschinen austauschen

in: Stroj je v provozu.Die Maschine ist in Betrieb.

Lauf: zastavit chod strojeden Lauf der Maschine stoppen

behandeln: zacházet opatrně s novým strojemdie neue Maschine bedachtsam behandeln

nähen: šít na stroji/v rucemit der Maschine/Hand nähen

běh: zkušební běh strojeder Probelauf der Maschine

naslepo: psát naslepo na strojiMaschine blindschreiben

spolehlivě: Stroj funguje spolehlivě.Die Maschine läuft zuverlässig.

stroj: psát na strojiMaschine schreiben, tippen

vyřadit: vyřadit staré strojealte Maschinen aussondern

vyzbrojit: vyzbrojit továrnu moderními strojidie Fabrik mit modernen Maschinen ausrüsten

prázdno: Stroj běží na prázdno.Die Maschine läuft leer.

Maschine: zapnout/vypnout strojeine Maschine anschalten/ausschalten