Hlavní obsah

austauschen

Sloveso

  1. vyměnit, vystřídatBotschafter austauschenvyměnit velvyslance
  2. etw. Akk gegen etw. směnit, vyměnit co za coden Motor austauschenvyměnit motorRohstoffe gegen Maschinen austauschensměnit suroviny za stroje

Vyskytuje se v

Dokument: Dokumente sichten/austauschen/vernichtenprojít/vyměnit/zničit dokumenty

Teil: ein defektes Teil austauschenvyměnit vadný kus

pojistka: vyměnit pojistkudie Sicherung austauschen

recept: vyměňovat si recepty s kýmRezepte mit j-m austauschen

směnit: směnit menší byt za většíeine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschen

zkušenost: vyměňovat si zkušenosti s kýmmit j-m Erfahrungen austauschen