Hlavní obsah

austauschen

Sloveso

  1. vyměnit, vystřídatBotschafter austauschenvyměnit velvyslance
  2. etw. Akk gegen etw. směnit, vyměnit co za coden Motor austauschenvyměnit motorRohstoffe gegen Maschinen austauschensměnit suroviny za stroje

Vyskytuje se v

Dokument: Dokumente sichten/austauschen/vernichtenprojít/vyměnit/zničit dokumenty

Teil: ein defektes Teil austauschenvyměnit vadný kus

pojistka: die Sicherung austauschenvyměnit pojistku

recept: Rezepte mit j-m austauschenvyměňovat si recepty s kým

směnit: eine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschensměnit menší byt za větší

zkušenost: mit j-m Erfahrungen austauschenvyměňovat si zkušenosti s kým

austauschen: Rohstoffe gegen Maschinen austauschensměnit suroviny za stroje