Hlavní obsah

důmyslný

Vyskytuje se v

zařízení: eine sinnreiche Vorrichtungdůmyslné zařízení

důmyslný: eine sinnvolle/sinnreiche Erfindung/Einrichtungdůmyslný vynález/stroj