Hlavní obsah

nähen

Sloveso

  1. (u)šít kabát ap.mit der Maschine/Hand nähenšít na stroji/v ruce
  2. přišít, našít kapsy na kabát ap.

Vyskytuje se v

Naht: praskat ve švech posluchárna ap.aus den Nähten platzen

Nähe: pozorovat koho/co zblízkaj-n/etw. aus der Nähe betrachten

nähen: šít na stroji/v rucemit der Maschine/Hand nähen

Stadt: bydlet v blízkosti městain der Nähe der Stadt wohnen

Stich: šít velkými stehymit großen Stichen nähen

blesknout (se): Blesklo se někde blízko.Irgendwo in der Nähe hat es geblitzt.

blízko: blízko městain der Nähe der Stadt

blízkost: v těsné/bezprostřední blízkostiin nächster/unmittelbarer Nähe

dát: dát si ušít šatysich ein Kleid nähen lassen

lem: přišít k čemu ozdobný leman etw. einen Ziersaum nähen

nechat: nechat si ušít šatysich das Kleid nähen lassen

obleček: šít oblečky na panenkydie Puppenkleidchen nähen

poblíž: Bydlím poblíž.Ich wohne in der Nähe.

stroj: šít na strojimit der Nähmaschine nähen

střih: ušít podle střihunach dem Schnittmuster nähen

vidět: vidět z blízka koho/coj-n/etw. aus der Nähe sehen

zblízka: dívat se zblízka na coetw. aus der Nähe betrachten

jehla: šít/dělat co horkou jehlouetw. mit der heißen Nadel nähen

Nadel: být šitý horkou jehloumit heißer Nadel genäht sein