Hlavní obsah

Stich

Vyskytuje se v

Spargel: Spargel stechensklízet chřest

Stich: ein tödlicher Stich mit dem Messersmrtelné bodnutí nožem

bodat: Es sticht in meinem Herzen.Bodá mě u srdce.

loupat: Es sticht mich im Rücken.Loupe mě v zádech.

náběh: ein Stich ins Blaunáběh do modra

nádech: ein Stich ins Rotenádech do červena

nastřelit: Ich habe mir die Ohrringe stechen lassen.Nechal jsem si nastřelit náušnice.

píchat: Es sticht ihm im Rücken.Píchá ho v zádech.

píchnout: Sie ließ ihre Ohren stechen.Nechala si píchnout uši.

píchnout se: Dornröschen stach sich an einem Dorn.Šípková Růženka se píchla o trn.

pobodat: sich an den Dornen stechenpobodat se o trny

steh: etw. mit einigen Stichen zunähenpřišít co několika stehy

štípat: Am Fluss haben Mücken gestochen.U řeky štípali komáři.

štípnout: Eine Wespe hat mich gestochen.Štípla mě vosa.

trkat: Die Werbung, die in die Augen sticht.Reklama, která trká do očí.

zabolet: Der Stich schmerzte nur ein bisschen.Píchnutí zabolelo jen trochu.

zapíchnout se: Der Pfeil stach in die Zielscheibe ein.Šíp se zapíchl do terče.

žrát: Am Teich stechen Mücken.U rybníka žerou komáři.

bít: in die Augen stechenbít do očí

hnízdo: in ein Wespennest stechenpíchnout do vosího hnízda

praštit: Das ist gehauen wie gestochen.Je to prašť jak uhoď.

štych: j-n im Stich lassennechat koho ve štychu

stechen: sich an den Dornen der Rose stechenpíchnout se o trny růže