Hlavní obsah

přístroj

Vyskytuje se v

dýchací: dýchací přístrojder Atmungsapparat

hasicí: hasicí přístrojdas Feuerlöschgerät

jemný: jemné váhy/měřicí přístrojedie Feinwaagen/Feinmessgeräte

kyslíkový: kyslíkový přístrojdas Sauerstoffgerät

pěnový: stav. pěnový hasicí přístrojder Schaum(feuer)löscher

sněhový: sněhový hasicí přístrojder Kohlenstoffdioxidlöscher

citlivost: tech. citlivost přístrojedie Empfindlichkeit eines Gerätes

optický: optické přístrojeoptische Geräte

ovládaný: dálkově ovládaný přístrojferngesteuertes Gerät

přesný: přesný přístrojein exaktes Gerät

přibalit: přibalit k přístroji návoddem Gerät eine Anweisung beipacken

uhasit: uhasit požár hasicím přístrojemden Brand mit einem Feuerlöscher löschen

Zweck: přístroj pro lékařské účelyein Gerät für medizinische Zwecke

Apparat: obsluhovat (pří)strojeinen Apparat bedienen

brauchen: U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.

durchfließen: Přístroj je pod proudem.Der Strom durchfließt das Gerät.

Gebrauch: začít používat nový přístrojein neues Gerät in Gebrauch nehmen

Gerät: obsluhovat přístrojein Gerät bedienen

přístroj: hasicí přístrojder Feuerlöscher