Hlavní obsah

spolehlivě

Vyskytuje se v

spolehlivý: etw. aus verlässlicher Quelle wissenvědět ze spolehlivých zdrojů co

zdroj: etw. aus zuverlässiger Quelle wissenvědět co ze spolehlivého zdroje

Methode: eine zuverlässige/praktische Methodespolehlivá/praktická metoda

völlig: Er arbeitet völlig zuverlässig.Pracuje naprosto spolehlivě.

spolehlivě: Die Maschine läuft zuverlässig.Stroj funguje spolehlivě.