Hlavní obsah

osoba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (člověk, jedinec) die Personstůl pro pět osobein Tisch für fünf Personenpřeprava osobdie Personenbeförderung
  2. (právní subjekt) die Personpráv. fyzická/právnická osobanatürliche/juristische Person
  3. (divadelní postava) die Personhlavní osoby románudie Hauptpersonen eines Romans
  4. (mluvnická kategorie) die Person

Vyskytuje se v

činný: der/die selbstständig Erwerbstätigeosoba samostatně výdělečně činná

kontaktní: die Ansprechperson/Kontaktpersonkontaktní osoba

právnický: die Rechtspersonpráv. právnická osoba

privátní: die Privatpersonprivátní osoba

rejstřík: das Personenregisterrejstřík osob

výdělečně: die Erwerbspersonosoba výdělečně činná

důvěryhodný: eine vertrauenswürdige Persondůvěryhodná osoba

charakteristika: die Charakteristik der Personcharakteristika osoby

jeden, jedna, jedno: ein und dieselbe Personjedna a táž osoba

konkrétní: eine konkrete Person angebenuvést konkrétní osobu

nervově: nervlich labile Personnervově labilní osoba

přeprava: der Gütertransport/die Personenbeförderungpřeprava zboží/osob

víc: mehr als acht Personenvíc než osm osob

vyhostit: unerwünschte Personen ausweisenvyhostit nežádoucí osoby

záměna: eine Personenverwechslungzáměna osob

zmíněný: die fragliche Person genau beschreibenpřesně popsat zmíněnou osobu

je: Gruppen von je fünf Personenskupiny po pěti osobách

pro: 5 Euro pro Person5 eur na osobu

durchleuchten: Alle Personen im Umfeld des Politikers wurden durchleuchtet.Všechny osoby z okolí tohoto politika se prověřovaly.

Person: práv. eine natürliche/juristische Personfyzická/právnická osoba

osoba: die Personenbeförderungpřeprava osob