Hlavní obsah

Person

Vyskytuje se v

osoba: natürliche/juristische Personpráv. fyzická/právnická osoba

důvěryhodný: eine vertrauenswürdige Persondůvěryhodná osoba

charakteristika: die Charakteristik der Personcharakteristika osoby

jeden, jedna, jedno: ein und dieselbe Personjedna a táž osoba

konkrétní: eine konkrete Person angebenuvést konkrétní osobu

nervově: nervlich labile Personnervově labilní osoba

postava: positive Personkladná postava

sdružit: die Spieler zu Gruppen von drei Personen zusammenfassensdružit hráče do skupin po třech

víc: mehr als acht Personenvíc než osm osob

vyhostit: unerwünschte Personen ausweisenvyhostit nežádoucí osoby

zmíněný: die fragliche Person genau beschreibenpřesně popsat zmíněnou osobu

je: Gruppen von je fünf Personenskupiny po pěti osobách

pro: 5 Euro pro Person5 eur na osobu

durchleuchten: Alle Personen im Umfeld des Politikers wurden durchleuchtet.Všechny osoby z okolí tohoto politika se prověřovaly.

Person: práv. eine natürliche/juristische Personfyzická/právnická osoba

natürlich: eine natürliche Personfyzická osoba

ich: Ich für meine Person...Já za sebe..., Co se mne týče...